Formularz reklamacyjny

Dane kontaktowe
Adres instalacji


Przedmiot reklamacji


Opis wady


Sposób ujawnienia się wady


Załączniki Prosimy o załączenie zdjęć wady/usterki, będącej przedmiotem reklamacji (max 3MB, tylko .jpg i .png).
 
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisanta klient zobowiązany jest pokryć koszty dojazdu oraz usługi serwisowej w wysokości 500 zł netto.
Administratorem Twoich danych jest Nie płacę za prąd sp. z o.o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, mogą być także przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.