Polityka prywatności

Strona główna  >  Polityka prywatności
§ 1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.nieplacezaprad.pl (zwanego dalej: Serwisem Internetowym)
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych jest Nie płacę za prąd sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000782442, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252288665, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator Danych zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, które podawane są przez Użytkownika Serwisu Internetowego w celu skontaktowania się z nim doradcy reprezentującego Nie płacę za prąd sp. z o.o.
 5. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym.
 7. Podanie danych osobowych w Serwisie Internetowym jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub błędne podanie w formularzu kontaktowym będzie skutkowało uniemożliwieniem skontaktowanie się doradcy z Użytkownikiem.
 8. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego.
§ 2. Pliki cookies
 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
§ 3. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Twoich danych jest Nie płacę za prąd sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000782442, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252288665.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą po przekazaniu przez ich przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub organy i instytucje uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do skontaktowania się z Tobą.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.